ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 6

          วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 23.15 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน แจ้งการฟักของลูกเต่ามะเฟือง พบทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุม พร้อมนำไปปล่อยลงสู่ทะเล 14 ตัว จากนั้นขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมพบที่ยังแข็งแรง สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก 5 ตัว รวมเป็น 19 ตัว มีลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 4 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 88 ฟอง ไข่ลม 20 ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 131 ฟอง นับเป็นวันที่ 57 หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563