ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 16

          วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 (ภูเก็ต) รับแจ้งจาก คุณสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบ้านนาเกลือ ม.8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ผลการตรวจสอบพื้นที่ พบที่พิกัด 420999 E 909142 N (ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ไปทางทิศเหนือ 1,700 เมตร) วัดขนาดความกว้างของรอยพายคู่หน้าได้ 160 ซม. ขนาดความกว้างช่วงอก 100 ซม. ขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟืองพบที่ระดับความลึก 65 ซม. ตำแหน่งที่วางไข่ไม่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลท่วมถึง จึงติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่ และกลบหลุม กั้นคอก เพื่อเฝ้าระวังให้เป็นไปตามหลักวิชาการต่อไป