ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 4

          วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 21.15 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตรวจพบการยุบตัวของทรายบริเวณปากหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญรังที่ 4 ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 จึงเฝ้ารอการฟักจนกระทั่งเวลา 23.50 น. ลูกเต่ามะเฟืองทยอยฟักขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น จึงรวบรวมลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ และนำไปปล่อยลงสู่ทะเลรวม 53 ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่เหลือ สามารถนำไปปล่อยเพิ่มได้อีก 5 ตัว มีลูกเต่ามะเฟืองที่ไม่แข็งแรงต้องนำไปอนุบาล 11 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด 1 ตัว ไข่หยุดการพัฒนา(ตายโคม) 3 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 46 ฟอง ไข่ลม 18 ฟอง รวมจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น 137 ฟอง ได้ลูกเต่ามะเฟืองรวม 69 ตัว ตาย 1 ตัว