ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 15

          วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น.​ หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติ​สิริ​นาถ​ได้รับแจ้งจากนายวิชัย ตะการกิจ พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณหาดไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว ในเขตพื้นที่​อุทยานแห่งชาติ​สิริ​นาถ​ จึงเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่ ร่วมกับอุทยาน​แห่งชาติ​เขาลำ​ปี​-หาด​ท้ายเหมือง​ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ทะเล​อันดามัน​ตอ​นบน​ และผู้นำชุมชน จากการขุดตรวจสอบ พบไข่เต่าทะเล ชนิดเต่ามะเฟือง ที่พิกัด 0422999 E 0898093 N ความลึกหลุม 55 เซนติเมตร  เนื่องจากผ่านเวลาการวางไข่มาไม่น้อยกว่าสองวัน จึงไม่มีการขุดนับจำนวนหรือเคลื่อนย้าย และได้กลบหลุมเพื่อปล่อยให้ไข่มีการเพาะฟักตามธรรมชาติต่อไป จากการวัดขนาดร่องรอย ความกว้างพายคู่หน้า 160 เซนติเมตร ความกว้างอก 100 เซนติเมตร​ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่และเตรียมพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง ณ บริเวณหาดไม้ขาว อุทยานแห่งชาติสิรินาถต่อไป