ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 14

          วันที่ 7 มกราคม  2564 เวลา 02:50 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) และ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับรายงานจากเวรเฝ้าระวังศูนย์ฯหาดบางขวัญ ว่าขณะเดินลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พิกัด 420939 E 907381 N (ห่างจากคอกเต่าศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ไปทางทิศใต้ 120 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563) ทำการตรวจวัดขนาดความกว้างของรอยพายคู่หน้าได้ 210 ซม. ขนาดความกว้างของอก 100 ซม. และทำการขุดหาไข่เต่ามะเฟือง จนพบที่ขนาดความลึก 70 ซม. ตรวจสอบตำแหน่งที่วางไข่ พบว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง ทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการ กลบหลุม กั้นคอก และเฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ให้มีอัตราการฟักสูง และสามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป