ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 3

          ตามที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณหาดบางขวัญ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนั้นเป็นรังที่ 3 ซึ่งแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 แต่เจ้าหน้าที่ขุดหาจุดที่แม่เต่าวางไข่ไม่พบ จึงได้แต่ล้อมรั้วไว้ จนครบ 58 วันในวันนี้ ลูกเต่ามะเฟืองได้ฟักแล้วทยอยเดินลงทะเลรวม 90 ตัว ส่วนไข่ที่เหลือในรังเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม 19 ฟอง และไข่ลมอีก 25 ฟอง รวมไข่รังนี้ 134 ฟอง
***หลุมไข่นี้ ไม่มีการถ่ายทอดสด เนื่องจากอยู่ห่างจากศูนย์เฝ้าระวังฯ