ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 13

          วันที่ 1 มกราคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสอบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง หลังรับแจ้งจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เทศบาลตำบลกะรน กรณีพบเต่ามะเฟืองกำลังขึ้นวางไข่ชายหาดกะตะ บริเวณหน้าสวนชุมชน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต พิกัด 07.817148 เหนือ  98.298997 ตะวันออก โดยเริ่มขึ้นวางไข่ เมื่อเวลา 00.50 น. และกลับลงทะเล 04.30 น. เมื่อวัดขนาดกระดองของตัวแม่เต่ามีความยาว 150 ซม. กว้าง 119 ซม. ความยาวใบพายหน้าซ้าย 86 ซม.ใบพายหน้าขวา 83 ซม. มีสภาพขาดแหว่ง น้ำหนักประมาณ 300 กก. เป็นรังที่ 1 ของภูเก็ต และเป็นรังที่ 13 ของฤดูกาลนี้ หลังการตรวจสอบความสมบูรณ์ไข่แล้ว จึงติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ จัดทำคอกกั้นป้องกัน จัดเวรเฝ้าระวัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักของไข่ต่อไป