ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 1

          วันที่ 18 ธันวาคม  2563 เวลา 19.00 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตรวจสอบการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองวันที่ 58 นับตั้งแต่วางไข่ (21 ตุลาคม 2563) จนกระทั่งเวลา 19.30 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ทยอยคลานขึ้นมาต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก จึงทยอยเก็บลูกเต่าใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ ตรวจนับได้รวม 72 ตัว ตรวจดูแล้วลูกเต่ามะเฟืองมีความแข็งแรง จึงนำลูกเต่าปล่อยลงสู่ทะเลตามธรรมชาติทั้งหมด จากนั้นได้ขุดในหลุมฟักไข่เพื่อตรวจสอบ พบว่ามีไข่ที่ไม่พัฒนา 19 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 13 ฟอง และไข่ลม 10 ฟอง รวมไข่ในหลุมทั้งหมด 114 ฟอง วัดความลึกหลุมไข่ได้ 85 ซม. มีอัตราการฟักร้อยละ 63