ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 7

          วันที่ 30 พฤศจิกายน  2563  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  ได้รับแจ้งจาก นายสมพงษ์ จิตรชำนาญ ราษฎรตำบลโคกกลอย ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่หาดบางขวัญ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ติดกับคอกวางไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 1) จึงร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พิกัด 420956 E 907509 N ทำการบินถ่ายภาพทางอากาศจาก โดรน ตรวจวัดขนาดพายซ้ายไปขวา 200 ซม. ขนาดอก 120 ซม. ทำการขุดค้นหาที่ความลึก 70 ซม. พบไข่เต่ามะเฟือง นับเป็นรังที่ 7 ของปี ขนาดความยาวของรัง 70 ซม. ความกว้างของรัง 40 ซม. เพื่อความสะดวกในการดูแลความปลอดภัย จึงทำการย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปฝังในคอกกั้นของรังที่ 1 ตรวจนับไข่เต่ามะเฟือง ได้ไข่ดี 101 ฟอง ไข่ลม 35 ฟอง รวมทั้งสิ้น 136 ฟอง ทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ ติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟือง เและเฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีอัตราการฟักสูง และสามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป