ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 5

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน อ.ตะกั่วป่า อบต.บางม่วง และผู้นำชุมชน ขุดค้นหาไข่เต่าทะเลตามที่ได้รับแจ้งจากคุณเริญ หาญทะเล ชาวบ้านบางสักใต้ ว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ที่หาดบางสัก ผลการขุดค้นหาที่ความลึก 90 ซม. พบไข่เต่ามะเฟือง นับเป็นรังที่ 5 ของปี ตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ 58 ฟอง พบไข่ดี 36 ฟอง ไข่ลม 22 ฟอง คาดว่าที่ไข่เต่ามีจำนวนน้อยเนื่องจากเป็นแม่เต่าแม่ใหม่ที่มีอายุน้อย ผลการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่เต่าวางไข่ที่พื้นผิวและก้นหลุม พบว่ามีผักบุ้งทะเลและรากขึ้นแซมทั่วบริเวณ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟักของไข่ จึงได้นำไข่ขึ้นมาและเก็บกวาดผักบุ้งทะเล ทำความสะอาดหลุมไข่เต่า และฝังกลบไข่ไว้ในบริเวณหลุมเดิม ทั้งนี้ได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟือง และกั้นคอกเพื่อป้องกันอันตราย พร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางสัก เพื่อให้มีอัตราการฟักสูง และสามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป