ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 4

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.50 น. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน หลังรับแจ้งจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต ว่าคุณสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ผู้พบเต่าขึ้นวางไข่รังที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 แจ้งพบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญอีกครั้ง จุดที่พบห่างจากหลุมครั้งแรก (เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563) ไปขึ้นมาทางทิศเหนือ ประมาณ 100 เมตร จึงร่วมกันขุดค้นหาเพื่อตรวจสอบ ล่าสุดพบไข่ของแม่เต่ามะเฟือง โดยอยู่ห่างจากแนวน้ำทะเลขึ้นสูงสุด ซึ่งไม่มีผลกระทบ จึงฝังเครื่องติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และฝังกลบไว้ตามเดิม โดยไม่ย้ายหลุม พร้อมกั้นคอก จัดเวรเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในพื้นที่ต่อไป