ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2563 - 2564
ภาพรวม
ID No. ว/ด/ป
ขึ้นวางไข่
ความกว้าง
อก 
(ซม.)
ความกว้าง
พายซ้ายไปขวา (ซม.)
สถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด การจัดการ
1. 21 ตุลาคม 2563 94 182 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ไม่ย้ายรัง
2. 1 พฤศจิกายน 2563 100 216 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ย้ายรัง
3. 10 พฤศจิกายน 2563 105 190 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ไม่ย้ายรัง
4. 20 พฤศจิกายน 2563 110 218 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ไม่ย้ายรัง
5. 23 พฤศจิกายน 2563 61 160 หาดบางสัก บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ไม่ย้ายรัง
6. 27 พฤศจิกายน 2563 100 192 หาดคึกคัก คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ย้ายรัง
7. 30 พฤศจิกายน 2563 120 200 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ย้ายรัง
8. 8 ธันวาคม 2563 100 200 หาดบางเนียง คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา ไม่พบไข่
9. 9 ธันวาคม 2563 100 200 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ย้ายรัง
10. 9 ธันวาคม 2563 90 180 หาดเกาะคอเขา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ย้ายรัง
11. 18 ธันวาคม 2563 110 220 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ย้ายรัง
12. 28 ธันวาคม 2563 100 210 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ย้ายรัง
13. 1 มกราคม 2564 119 288 หาดกะตะ กะรน เมือง ภูเก็ต ไม่ย้ายรัง
14. 7 มกราคม 2564 100 210 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ไม่ย้ายรัง
15. 12 มกราคม 2564 100 160 หาดไม้ขาว
(อุทยานฯ สิรินาถ)
ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ไม่ย้ายรัง
16. 22 มกราคม 2564 100 160 หาดบางขวัญ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ไม่ย้ายรัง
17. 31 มกราคม 2564 90 150 หาดท้ายเหมือง
(หน่วยพิทักษ์ อช.
ลป. 3 ปาง)
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ย้ายรัง
18. 7 กุมภาพันธ์ 2564 100 160 หาดท้ายเหมือง
(หน่วยพิทักษ์ อช.
ลป. 3 ปาง)
ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ไม่ย้ายรัง


รูปบริเวณเต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่