ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
สถานะปัจจุบัน

          ปัจจุบัน ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดคึกคัก หาดท่าไทร และเต่าหญ้า หาดท่าไทร ได้ปิดไปแล้ว เนื่องจากไข่เต่าทั้ง 4 รัง ได้ฟักเป็นตัวและปล่อยลงทะเลครบเรียบร้อย สำหรับ เว็บไซต์ ที่จัดแสดงภาพจากกล้อง CCTV ที่หาดคึกคักที่ http://loveseaturtle.dmcr.go.th/ และหาดท่าไทรที่ http://loveseaturtle2.dmcr.go.th/ คงเหลือเฉพาะข้อมูลสรุปเท่านั้น