ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • 176

บทสรุป

          การขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองที่จังหวัดพังงาในช่วงเดือนธันวาคม 2561– มกราคม 2562 นับเป็นการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีของประเทศไทย โดยการวางไข่ของเต่ามะเฟืองครั้งล่าสุด พบบริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้แหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองจะพบเฉพาะชายหาดบนแผ่นดินใหญ่ของฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหาดท้ายเหมือง และบ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา หาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา สถิติการวางไข่ของเต่ามะเฟืองรวมทั้งเต่าทะเลชนิดอื่นๆ ที่พบในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยลดลง

          จากเหตุการณ์เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่อย่างต่อเนื่องถึง 3 ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันดังกล่าว นับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะการร่วมมือของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ชายหาดนำร่อง  24 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดท้ายเหมือง หาดเขาหลัก จังหวัดพังงา และหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญของประเทศ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง