ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • 239

เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ครั้งที่ 3

          สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก จังหวัดพังงา ว่าเมื่อเวลา 00:35 น. ของวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรเฝ้าระวังฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และฐานทัพเรือพังงา ร่วมปฏิบัติงานเดินลาดตระเวนการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง (เดินเต่า) พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าโดยไม่พบตัวแม่เต่า จำนวน 1 รัง ห่างจากจุดวางไข่เดิมบริเวณหาดคึกคักไปทางทิศเหนือประมาณ 430 เมตร ตรวจวัดความกว้างของรอยระหว่างปลายขาคู่หน้า 165 เซนติเมตร ความกว้างช่วงอก 92 เซนติเมตรคาดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกับที่ขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าหลุมไข่ดังกล่าวอยู่ในเขตน้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งอาจทำให้ไข่ทั้งหมดได้รับความเสียหาย จึงได้ดำเนินการย้ายหลุมไข่เต่าไปเพาะฟักที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก จังหวัดพังงา จากการตรวจสอบพบไข่ทั้งสิ้น 112 ฟอง เป็นไข่ปกติ 64 ฟอง และเป็นไข่ลม 48 ฟอง

          แผนที่แสดงจุดที่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ที่จังหวัดพังงา วันที่ 8 มกราคม 2562  โดยห่างจากจุดที่แม่เต่าตัวแรกขึ้นวางไข่เมื่อ17 ธันวาคม 2561มาทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 430 เมตร และสภาพทั่วไปของไข่เต่าจากหลุมที่ 3 ซึ่งตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • งูทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง