ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ครั้งที่ 3

          สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก จังหวัดพังงา ว่าเมื่อเวลา 00:35 น. ของวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรเฝ้าระวังฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และฐานทัพเรือพังงา ร่วมปฏิบัติงานเดินลาดตระเวนการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง (เดินเต่า) พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าโดยไม่พบตัวแม่เต่า จำนวน 1 รัง ห่างจากจุดวางไข่เดิมบริเวณหาดคึกคักไปทางทิศเหนือประมาณ 430 เมตร ตรวจวัดความกว้างของรอยระหว่างปลายขาคู่หน้า 165 เซนติเมตร ความกว้างช่วงอก 92 เซนติเมตรคาดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดียวกับที่ขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่าหลุมไข่ดังกล่าวอยู่ในเขตน้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งอาจทำให้ไข่ทั้งหมดได้รับความเสียหาย จึงได้ดำเนินการย้ายหลุมไข่เต่าไปเพาะฟักที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก จังหวัดพังงา จากการตรวจสอบพบไข่ทั้งสิ้น 112 ฟอง เป็นไข่ปกติ 64 ฟอง และเป็นไข่ลม 48 ฟอง

          แผนที่แสดงจุดที่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ที่จังหวัดพังงา วันที่ 8 มกราคม 2562  โดยห่างจากจุดที่แม่เต่าตัวแรกขึ้นวางไข่เมื่อ17 ธันวาคม 2561มาทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 430 เมตร และสภาพทั่วไปของไข่เต่าจากหลุมที่ 3 ซึ่งตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่