ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 1

          หลังจากวางไข่แล้ว 56 วัน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ครบ 56 วัน ลูกเต่ามะเฟือง เริ่มขึ้นมาจากหลุมตัวแรกเวลา 19.05 น. สามารถขึ้นมาได้เอง 20 ตัว ต้องขุดช่วยได้อีก 29 ตัว รวม 49 ตัว จากการตรวจสอบไข่เต่ามะเฟืองทั้งหมด พบว่า ไข่ที่มีน้ำเชื้อผสมมีทั้งสิ้น 62 ฟอง จากไข่ทั้งหมด 89 ฟอง ฟักเป็นตัว 49 ตัว ดังนั้น อัตราการฟักคิดเป็น 79.03 %จากนั้น นำปล่อยในทะเล ชุดแรก 20 ตัว เวลา 20.10 น. / ชุดที่ 2 อีก 20 ตัว เวลา 20.40 น. / ตาย 1 ตัวที่ก้นหลุม ส่วนอีก 8 ตัว ยังอ่อนแอ เมื่อแข็งแรงแล้วได้ปล่อยลงทะเลชุดสุดท้ายเมื่อเวลา 21.30 น.