ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2561 - 2562
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • 184

การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง

มีวัตถุประสงค์
          1. เฝ้าระวัง ป้องกันเหตุที่จะมีผลกระทบต่อการฟักของไข่เต่ามะเฟือง
          2. ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งการขึ้นวางไข่ซ้ำของแม่เต่า และการฟักเป็นตัวของลูกเต่า
          3. การสร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์เต่ามะเฟือง แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ด้าน
                    1) การจัดเวรยามในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติฯ กองทัพเรือ ฝ่ายปกครอง

                        ในพื้นที่ เทศบาล อบต. ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่
                    2) การติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดแบบ real time รวม 6 ตัว เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกล้องตัวที่ 1-5 ใช้ในการเฝ้าสังเกตพื้นที่โดยรอบ เพื่อใช้ในการเฝ้าสังเกตแม่เต่าที่อาจกลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งตามรอบพัฒนาการของไข่ที่เหลือในท้องแม่เต่า ส่วนกล้องตัวที่ 6 ทั้งใช้เฝ้าสังเกตหลุมไข่ และใช้ติดตามการฟักตัวของลูกเต่า โดยสามารถรับชมผ่าน URL
http://loveseaturtle.dmcr.go.th/ (หาดคึกคัก)
และ URL
http://loveseaturtle2.dmcr.go.th/ (หาดท่าไทร)

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ