ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 11 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)

          วันที่ 15 เมษายน 2533 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) รายงานผลการประสานข้อมูลกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เกี่ยวกับการจัดการหลุมไข่เต่ามะเฟืองที่ชายหาดเกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (รังที่ 11 แม่เต่าวางไข่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นรังที่ปล่อยให้ฟักเองตามธรรมชาติ ไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด) หลังจากรอมาเป็นวันที่ 64 แต่ยังไม่มีการยุบตัวของทรายบริเวณปากหลุม และไม่พบลูกเต่าฟักขึ้นมาแต่อย่างใด เมื่อได้รับคำแนะนำให้ขุดตรวจสอบเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 14 เมษายน 2563 จึงร่วมกับ อบต.เกาะคอเขา กำนัน ผู้นำชุมชน และชุมชนเกาะคอเขา ช่วยกันขุดหลุมไข่เต่ามะเฟืองดังกล่าว แต่ไม่พบลูกเต่า เมื่อตรวจสอบไข่ในหลุม พบไข่ที่ไม่ได้รับการผสม 56 ฟอง ไข่ลม 46 ฟอง รวม 102 ฟอง ไข่บางส่วนติดเชื้อรา ตรวจสอบสภาพภายในหลุมพบรากบักบุ้งทะเลค่อนข้างมาก รากบางส่วนได้ห่อหุ้มไข่เต่า ทำให้ไม่เหมาะสมแก่การเพาะฟัก โดยปกติแม่เต่ามะเฟืองที่มีประสบการณ์จะไม่เลือกวางไข่ที่แนวขอบชายป่า ซึ่งจะมีปัญหาของรากผักบุ้งทะเลหรือรากหญ้าที่จะทำให้ไข่เสีย สันนิษฐานว่าเป็นแม่เต่าสาวที่เพิ่งวางไข่ ทำให้เลือกที่วางไข่ไม่เหมาะสม ประกอบกับเป็นแม่เต่าที่ไม่มีน้ำเชื้อจากตัวผู้ ทำให้ไข่ไม่ได้รับการพัฒนา จากข้อมูลในอดีตเคยมีลักษณะแบบนี้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในเต่ามะเฟือง จึงเก็บรวบรวมไข่เต่ามะเฟืองทั้งหมด และนำส่งศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน เพื่อตรวจหาโดยละเอียดต่อไป