ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 9 (ฝ่อยกรังไม่พบลูกเต่า)

          วันที่ 16 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทะเลอันดามันตอนบน ได้รับการประสานจากอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ส่งไข่เต่ามะเฟืองที่ได้จากหลุมไข่หาดไม้ขาว ซึ่งเป็นไข่ที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขุดตรวจสอบบริเวณหาดไม้ขาวซึ่งอยู่ในเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. (หลุมไข่นี้แม่เต่าขึ้นวางไข่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นรังที่ปล่อยให้ฟักเองตามธรรมชาติ ไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด) หลังจากรอมาเป็นเวลา 69 วัน แต่ไม่มีการยุบตัวของทรายบริเวณปากหลุม และไม่พบลูกเต่าฟักขึ้นมา ผลการตรวจสอบภายในหลุม พบไข่ที่ไม่ได้รับการผสม 105 ฟอง ไข่ลม 24 ฟอง รวม 129 ฟอง ซึ่งไข่ส่วนใหญ่ติดเชื้อรา มีสีดำ ทำให้ไข่เสีย ทั้งนี้สันนิษฐานว่าอาจเป็นแม่เต่าสาวที่เพิ่งวางไข่ เลือกที่วางไข่ไม่เหมาะสม ประกอบกับไข่ไม่มีน้ำเชื้อจากตัวผู้ ทำให้ไข่ไม่ได้รับการพัฒนา จึงเก็บรวบรวมไข่เต่ามะเฟืองทั้งหมดนำส่งศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบนเพื่อตรวจสอบไข่เต่าต่อไป