ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 10

          วันที่ 6 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน รายงานการฟักของลูกเต่ามะเฟืองจากเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดานว่าเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.25 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ฟักและคลานขึ้นมาบริเวณปากหลุม จำนวน 2 ตัว จึงช่วยเหลือปล่อยลงสู่ทะเล และรอจนถึงเวลาประมาณ 22.30 น. ไม่มีลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาบริเวณปากหลุมอีก จึงขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟือง จนสามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 7 ตัว รอฟักในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 3 ฟอง เป็นไข่ไม่สมบูรณ์ 5 ฟอง เป็นไข่ลม 55 ฟอง เสร็จภารกิจเวลาเที่ยงคืน นับเป็นวันที่ 56 หลังจากที่พบร่องรอยการขึ้นวางไข่