ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 8

          กรม ทช. ขอสรุปรายงานสถานการณ์การฟักไข่ของเต่ามะเฟือง จากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ในช่วงวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2563 ณ หลุมไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง หน้าที่ทำการอุทยานฯ จ.พังงา พบลูกเต่ามะเฟืองฟักออกจากไข่รวม 84 ตัว จากไข่ 105 ฟอง มีอัตราการฟักร้อยละ 80.0 ซึ่งลูกเต่าชุดนี้ใช้เวลาฟักต่อเนื่องรวมกันถึง 4 วัน โดยมี Timeline ดังนี้

1) แม่เต่าวางไข่หน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองวันที่ 31 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ได้ย้ายไข่มาเพาะฟักที่หลุมใหม่หน้าหาดของอุทยานฯ เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง รวม 105 ฟอง ขุดหลุมลึกประมาณ 70 ซม.

2) วันที่ 26 มีนาคม 2563 (วันที่ 55) ลูกเต่าตัวแรกคลานขึ้นมาจากหลุมเวลา 19.30 น. และขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลา 00.30 น. รวมลูกเต่าชุดแรก 25 ตัว

3) วันที่ 27 มีนาคม 2563 (วันที่ 56) ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเวลาประมาณ 05.30 น. 1 ตัว ต่อมาเวลาประมาณ 19.45 น. ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเพิ่มอีก 47 ตัว (รวม 48 ตัว) และยังพบหัวลูกเต่าใต้ทรายรอการฟักอีกจำนวนหนึ่ง

4) วันที่ 28 มีนาคม 2563 (วันที่ 57) ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเวลาประมาณ 13.00 น. 2 ตัว ต่อมาเวลาประมาณ 20.00 - 00.11 น. ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเพิ่มอีก 8 ตัว (รวม 10 ตัว)

5) วันที่ 29 มีนาคม 2563 (วันที่ 58) ลูกเต่าคลานขึ้นมาจากหลุมเวลาประมาณ 13.00 น. 1 ตัว

          รวมมีลูกเต่ามะเฟือง ฟักจากรังที่ 8 หาดท้ายเหมือง 84 ตัว ส่วนที่เหลือเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม 11 ฟอง ไข่ที่ผสมแล้วหยุดการพัฒนา 7 ฟอง ลูกเต่าตายในไข่ 3 ตัว รวมไม่ฟัก 21 ฟอง

Ref. เพจ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเล จังหวัดภูเก็ต