ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 6

          วันที่ 14 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับอำเภอท้ายเหมือง ฐานทัพเรือพังงา และทีมงาน ThaiWhales เฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักขึ้นมาจากหลุมหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หลังจากได้รับแจ้งจากเวรเฝ้าระวังฯ เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. พบลูกเต่ามะเฟืองฟักขึ้นมาบริเวณปากหลุม 1 ตัว เมื่อรอจนถึงเวลา 22:30 น. ไม่มีท่าทีว่าจะมีลูกเต่ามะเฟืองสามารถขึ้นมาที่ปากหลุมได้เอง จึงขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟือง สภาพที่พบเป็นลูกเต่าอีก 18 ตัว ไข่รอฟัก 44 ฟอง ตาย 2 ตัว เป็นไข่ไม่สมบูรณ์ 20 ฟอง เป็นไข่ลม 30 ฟอง รวม 115 ตัว/ฟอง สามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 11 ตัว อนุบาลในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 8 ตัว เป็นไข่รอฟักอีก 44 ฟอง เสร็จภารกิจเวลา 24.00 น. นับเป็นวันที่ 55 หลังจากที่แม่เต่าขึ้นวางไข่ในชุดนี้