ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
 • 10 มีนาคม 2563
 • 281

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 5

          วันที่ 9 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยขุดหลุมไข่เพื่อช่วยลูกเต่ามะเฟือง ณ หาดบ่อดาน จ.พังงา ขึ้นมาจากหลุมทรายที่ฟักแล้วในวันนี้ โดยไข่หลุมนี้แม่เต่ามาวางไข่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ด้านเหนือของจุดนี้ 300 เมตร โดยย้ายมารวม 22 ฟอง ฟักออกมารวม 21 ตัว ส่วนอีก 1 ฟอง เป็นไข่ไม่ได้รับการผสม จึงมีอัตราฟักร้อยละ 100 มาครบทุกตัว จากนั้นจึงปล่อยลงทะเลในรอบแรกได้ 14 ตัว ส่วนอีก 7 ตัวให้พักฟื้นเมื่อแข็งแรง จึงทยอยปล่อยที่เหลือทั้งหมดลงทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • งูทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์