ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
 • 10 มีนาคม 2563
 • 283

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 5

          วันที่ 9 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยขุดหลุมไข่เพื่อช่วยลูกเต่ามะเฟือง ณ หาดบ่อดาน จ.พังงา ขึ้นมาจากหลุมทรายที่ฟักแล้วในวันนี้ โดยไข่หลุมนี้แม่เต่ามาวางไข่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ด้านเหนือของจุดนี้ 300 เมตร โดยย้ายมารวม 22 ฟอง ฟักออกมารวม 21 ตัว ส่วนอีก 1 ฟอง เป็นไข่ไม่ได้รับการผสม จึงมีอัตราฟักร้อยละ 100 มาครบทุกตัว จากนั้นจึงปล่อยลงทะเลในรอบแรกได้ 14 ตัว ส่วนอีก 7 ตัวให้พักฟื้นเมื่อแข็งแรง จึงทยอยปล่อยที่เหลือทั้งหมดลงทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • งูทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้