ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 5

          วันที่ 9 มีนาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) และหน่วยงานในพื้นที่ ช่วยขุดหลุมไข่เพื่อช่วยลูกเต่ามะเฟือง ณ หาดบ่อดาน จ.พังงา ขึ้นมาจากหลุมทรายที่ฟักแล้วในวันนี้ โดยไข่หลุมนี้แม่เต่ามาวางไข่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ด้านเหนือของจุดนี้ 300 เมตร โดยย้ายมารวม 22 ฟอง ฟักออกมารวม 21 ตัว ส่วนอีก 1 ฟอง เป็นไข่ไม่ได้รับการผสม จึงมีอัตราฟักร้อยละ 100 มาครบทุกตัว จากนั้นจึงปล่อยลงทะเลในรอบแรกได้ 14 ตัว ส่วนอีก 7 ตัวให้พักฟื้นเมื่อแข็งแรง จึงทยอยปล่อยที่เหลือทั้งหมดลงทะเล