ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟือง ครั้งที่ 7​

          วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่จะฟักขึ้นมาจากหลุม หลังจากเมื่อตอนเช้าที่ลูกเต่ามะเฟืองชุดแรกจำนวน 13 ตัวได้ขึ้นมาและลงสู่ทะเลแล้ว จนถึงเวลา 22:00 น. ลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาอีกจำนวน 2 ตัว และรออีกจนเวลาสมควร จึงขุดช่วยเหลือและปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังนี้ลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 25 ตัว ตาย 22 ตัว เป็นไข่ไม่สมบูรณ์ 47 ฟอง เป็นไข่ลม 11 ฟอง เสร็จภารกิจเวลา 23:30 น. นับเป็นวันที่ 45 หลังจากที่พบร่องรอยการวางไข่ โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.ภูเก็ต และพลเรือตรีสมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ร่วมอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ