ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
 • 4 มีนาคม 2563
 • 248

การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 4

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 กรม ทช. โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยเจ้าหน้าที่เวรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดในยาง จ.ภูเก็ต รายงานว่าเวลาประมาณ 14.00 น. ปากหลุมไข่เต่ามะเฟืองได้ยุบตัวลง จึงเตรียมพื้นที่และรอจนถึงเวลา 22.00 น. ลูกเต่ามะเฟืองตัวแรกได้คลานขึ้นมา และทยอยคลานตามกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวม 24 ตัว เมื่อรอเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงขุดช่วยเหลือ และปล่อยลูกเต่ามะเฟืองคลานลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 43 ตัว ตาย 1 ตัว อนุบาลรอปล่อย 36 ตัว เป็นไข่ไม่สมบูรณ์ 12 ฟอง เสร็จสิ้นภารกิจช่วยลูกเต่ามะเฟือง 00.30 น.

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้