ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
การฟักและลงทะเลของเต่ามะเฟืองรังที่ 4

          วันที่ 3 มีนาคม 2563 กรม ทช. โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยเจ้าหน้าที่เวรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดในยาง จ.ภูเก็ต รายงานว่าเวลาประมาณ 14.00 น. ปากหลุมไข่เต่ามะเฟืองได้ยุบตัวลง จึงเตรียมพื้นที่และรอจนถึงเวลา 22.00 น. ลูกเต่ามะเฟืองตัวแรกได้คลานขึ้นมา และทยอยคลานตามกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวม 24 ตัว เมื่อรอเป็นเวลาพอสมควรแล้วจึงขุดช่วยเหลือ และปล่อยลูกเต่ามะเฟืองคลานลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งสิ้น 43 ตัว ตาย 1 ตัว อนุบาลรอปล่อย 36 ตัว เป็นไข่ไม่สมบูรณ์ 12 ฟอง เสร็จสิ้นภารกิจช่วยลูกเต่ามะเฟือง 00.30 น.