ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 10

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 กรม ทช. โดยนายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง ทัพเรือภาคที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนบ่อดาน ออกตรวจพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งจากคุณสุรางค์ กิไพโรจน์ ที่อยู่ 27/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ว่าพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดบ่อดาน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตรวจสอบพบว่าเป็นร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ที่พิกัด 47 P 418774 E 921501 N  วัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา 180 ซม. ขนาดอก 92 ซม. เจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดค้นหาเป็นเวลา 4 ชั่วโมง เป็นวงกว้าง ขนาดพื้นที่ 4 x 4 เมตร เนื่องจากแม่เต่ารังนี้วางไข่ผิดปกติจากรังอื่นๆ จนพบไข่เต่ามะเฟืองอยู่บริเวณตามค่าพิกัดดังกล่าว ซึ่งเป็นการวางไข่รังที่ 10 ของฤดูกาล วัดขนาดความลึกของหลุมไข่ 60 ซม. พิจารณาแล้วเห็นว่าเวลาได้ล่วงเลยกว่าที่จะทำการเคลื่อนย้ายไข่ เต่ามะเฟือง จึงทำการกลบหลุมที่แม่เต่าวางไข่ไว้ที่เดิม พร้อมกับจะดำเนินการทำคอกกั้นรอบบริเวณหลุมฟักไข่ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยต่อหลุมฟักไข่ต่อไป