ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 9

         

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กรม ทช. โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) รับแจ้งข่าวจาก คุณวินัย แซ่ตัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณหาดไม้ขาว ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติฯที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ขุดค้นหาบริเวณรอยขึ้นของแม่เต่า บริเวณห่างจาก Runway ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ไปทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 1 กม. พบไข่ดีในเขตที่ปลอดภัย จึงกลบหลุมทรายไว้ในที่เดิม เพื่อให้ไข่เต่าได้เพาะฟักตามธรรมชาติต่อไป พร้อมกับกำหนดแผนจัดทำคอกกั้นรอบบริเวณหลุมฟักไข่ และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยต่อหลุมฟักไข่ ซึ่งนับเป็นรังที่ 9 ของฤดูกาลนี้