ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 7

          วันที่ 20 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ทะเลอันดามันตอนบน รับแจ้งจากอุทยานแห่งชาติสิรินาถ พบรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอีก 1 รัง บริเวณหาดทรายแก้วในเขตอุทยานฯ เป็นรังที่ 7 ตำแหน่งอยู่บริเวณด้านเหนือของเกาะภูเก็ต เมื่อประเมินพื้นที่พบว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งมากพอสมควร จึงไม่ต้องย้ายไข่ และฝังเครื่องบันทึกอุณหภูมิและกลบทราย เพื่อให้เพาะตามธรรมชาติต่อไป

          ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) กล่าวว่าจากการแจ้งการพบร่องรอยการวางไข่ของเต่ามะเฟืองของชุดสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ที่บริเวณด้านหลังศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ที่ 6 ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถและ  อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 6 ขุดหาจากร่องรอยที่แม่เต่ามะเฟืองวางไข่ พบว่าเต่ามะเฟืองเดินขึ้นมาวางไข่ในหลุมลึก 80 เซนติเมตร ขนาดหลุมกว้าง 150 เซนติเมตร เป็นบริเวณเหนือน้ำขึ้นสูงสุด ในกรณีนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้นับจำนวนไข่เต่า เนื่องจากผ่านเวลาการวางไข่มาไม่น้อยกว่าสองวันเพราะไข่แดงได้ลอยชิดผิวไข่ ถ้าเอาออกมานับจะมีผลกระทบกับไข่เต่าและไม่มีการย้ายไข่เต่า ให้ทำการกลบหลุมไข่เต่าปล่อยให้มีการเพาะฟักตามธรรมชาติ

          แนวทางการดูแลไข่เต่ามะเฟืองรังนี้จะมีการกั้นคอกเพื่อดูแลป้องกันไข่เต่า มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ให้การดูแล นับจากนี้อีก 56 วันจะเข้ามาตรวจสอบไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ "ดร.ก้องเกียรติ กล่าวและว่าตั้งแต่ต้นปี2563 ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า มี เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่หาดในทอน และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของการวางไข่เป็นแม่เต่ามะเฟืองตัวใหม่ เป็นคนละตัวกับที่วางไข่หาดในทอน เพราะมีขนาดรอย 150 ซม. ใหญ่กว่ารอยเดิมที่มีขนาด 130 ซม. และเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีทำให้เต่ามะเฟืองทยอยขึ้นวางไข่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ที่มา https://www.thaipost.net/main/detail/55024