ขนาด
สถานการณ์เต่ามะเฟือง 2562 - 2563
เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่ ครั้งที่ 4

          วันที่ 10 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ พบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดในทอน ในเขตอุทยานแห่งชาติ สิรินาถ เป็นเต่ามะเฟือง คาดว่าเริ่มวางไข่ประมาณ 06.00 น. เป็นคนละตัวกับเต่ามะเฟืองที่วางไข่ในเขต จ.พังงา โดยมีขนาดความกว้างของรอยบนทราย จากพายซ้ายถึงพายขวา 130 ซม. ขนาดความกว้างช่วงอก 60 ซม. เมื่อแม่เต่าวางไข่เสร็จก็เดินลงทะเลไป เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลุมไข่พบไข่ดี 92 ฟอง ไข่ลม 19 ฟอง ตำแหน่งของหลุมไข่เจ้าหน้าที่ประเมินแล้วเห็นว่าน้ำทะเลอาจท่วมถึงและเป็นพื้นที่ชุมชนยากต่อการจัดการ จึงย้ายไข่มาไว้ที่ชายหาดหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ แล้วจัดทำคอกและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยคุกคามประมาณ 60 วัน เพื่อให้เพาะฟักตามธรรมชาติต่อไป