ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา

เรือสัตกูด

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : -

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : พื้นที่จัดวางเรืออยู่ทางด้านทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือของของเกาะเต่า ใกล้กับเกาะพะงัน ที่บริเวณละติจูด 16 ํ 6.348' องศาเหนือ ลองติจูด 99 ํ48.843' องศาตะวันออก ห่างจากเกาะเต่าประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากท่าเทียบเรือเกาะเต่าประมาณ 2 กิโลเมตร ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยถึงพื้น 25 เมตร ระดับความลึกที่เสากระโดงเรือ 10 เมตร ความขุ่นใสของน้ำวัดระยะด้วยสายตาในทางดิ่งจากเรือประมาณ 15 เมตร ความใสในแนวระนาบที่ระดับตัวเรือ เฉลี่ยประมาณ 15-20 เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเลที่วางเรือเป็นพื้นทรายแข็ง การจมตัวของเรือประมาณ 1 ฟุต

หน่วยงานรับผิดชอบ : -

หน่วยงานร่วม : -

การดำเนินการติดตามผลการจัดวาง : วันที่สำรวจ 23 มิถุนายน 2556

1. สภาพทั่วไปของตัวเรือ แนวการตั้งของเรือ หัวเรือหันไปในแนวทิศเหนือใต้ขนานกับเกาะเต่า ตัวเรือตั้งตรงสภาพแข็งแรงมั่นคงและสวยงาม บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ ตัวเรือทั่วไป อุปกรณ์ประจำเรือ เช่น ปืน เสากระโดง และอื่นๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตัวเรือที่มีการทาสีก่อนการจัดวางเริ่มมีการหลุดลอกและหล่นลงพื้น

2. การลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง การเข้าไปอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิต บริเวณตัวเรือ จากการสำรวจพบว่า พบว่าในส่วนพื้นตัวเรือด้านบนและด้านข้างที่สีหลดลอกออกเริ่มมีตัวอ่อนของปะการัง และฟองน้ำ เคลือบบางๆ พบฝูงปลานานาชนิดทั่งขนาดเล็กและใหญ่เข้าไปอาศัยอาศัยจำนวนมาก ว่ายไปมาทั้งในบริเวณตัวเรือ ในห้องสะพานเดินเรือ บนและรอบตัวเรือด้านข้าง เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาสลิด ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลาข้างไฝ ปลากระตัก เป็นต้น ส่วนพวกปูและสัตว์น้ำอื่นๆ ยังไม่พบ บริเวณพื้นผิวตัวเรือ โครงหลังคา เริ่มมีสัตว์เกาะติดจำพวก เช่นเพรียง หอยขนาดเล็ก ลงเกาะบางส่วนและคาดว่าจะมีจำนวนมากในอนาคต

3. การเข้าไปใช้ประโยชน์ จุดวางเรือสัตกูด ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการเข้าไปใช้ประโยชน์การดำน้ำตามวัตถุประสงค์ในวันที่ทำการสำรวจพบเรือท่องเที่ยวดำน้ำลึก ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเรือสปีดโบ๊ท ที่สามารถบรรจุนักดำน้ำได้ตั้งแต่ 5 คน ไปจนถึง 25 คน พานักท่องเที่ยวไปดำดูเรือจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ลำ ในช่วงเช้า 9.00 น. มีนักดำน้ำเฉลี่ยประมาณลำละ 10-15 คน เป็นเรือที่ไปจากเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และที่ไปจาก จ.ชุมพร ซึ่งเป็นเรือนอนโดยมีนักดำน้ำประมาณ 10 – 15 คนต่อลำ ไปดำประจำในช่วงเทศกาลวันหยุด สรุปแล้วว่าบริเวณเรือสัตกูดจะมีนักดำน้ำเข้าไปใช้ประมาณ 80 – 100 ต่อวัน

สภาพทั่วไปของตัวเรือและการใช้ประโยชน์เรือสัตกูด