ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา

เรือโกลำ-เรือราวี-เรือตะลิบง

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : -

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : พื้นที่จัดวางอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะยาวาซำบริเวณที่ละติจูด 7 ํ 56.897' องศาเหนือ ลองติจูด 89 ํ46.815' องศาตะวันออก ห่างจากเกาะประมาณ 300 เมตร อยู่ทางด้านทิศใต้ของอ่าวนาง ห่างจากฝั่งประมาณ 12 กิโลเมตร ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยถึงพื้น 20 เมตร ระดับความลึกที่เสากระโดงเรือ 15 เมตร ความขุ่นใสของน้ำมองในทางดิ่งจากเรือประมาณ 8 เมตร และความใสในแนวระนาบที่ระดับตัวเรือ เฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ลักษณะพื้นทะเล เป็นพื้นทรายปนโคลน อัตราการจมตัวของเรือประมาณ 2 ฟุต 

หน่วยงานรับผิดชอบ : -

หน่วยงานร่วม : -

การดำเนินการติดตามผลการวาง : วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
1. สภาพทั่วไปของตัวเรือ
   - เรือโกลำ แนวการตั้งของเรือ หัวเรือหันไปในแนวทิศเหนือขนานกับเกาะยาวาซำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงเหล็กหลังคาเรือบริเวณตัวหลุดออกจากตัวเรือ เนื่องจากขณะจัดวางครั้งแรกเรือคว่ำและสามารถกู้คืนกลับมาตั้งตรง ตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์
   - เรือราวีแนวการตั้งของหัวเรืออยู่ในแนวทิศเหนือขนานกับเกาะยาวาซำ ตัวเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ แนวการตั้งขอเรือ หัวเรือหันไปในแนวทิศตะวันออกหันออกไปจากเกาะยาวาซำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงหลังคา และสภาพตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์
   - เรือตะลิบง แนวการตั้งของตัวเรือ หัวเรือหันไปทางด้านทิศใต้หันเข้าไปที่เกาะยาวาซำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงหลังคา และสภาพตัวเรือทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. การลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง การเข้าไปอาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิต บริเวณตัวเรือทุกลำ จากการสำรวจพบว่า ยังไม่มีตัวอ่อนของปะการังลงเกาะ เนื่องจากเป็นระยะแรกซึ่งมีระยะเวลาในการจัดวางเพียงหนึ่งเดือน แต่พบว่าเริ่มมีฝูงปลากลางน้ำและปลาผิวน้ำนานาชนิดจำนวนมาก เข้าไปอาศัยว่ายไปมาทั้งในบริเวณตัวเรือ รอบตัวเรือทั้งด้านบนและด้านข้าง ลักษณะเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาแป้น ปลาข้างไฝ ปลากระตัก ปลาสลิด เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนปูและสัตว์น้ำอื่นๆ ยังไม่พบ บริเวณพื้นผิวตัวเรือโครงหลังคา เริ่มมีสัตว์น้ำเกาะติด เช่น เพรียง หอยขนาดเล็ก ลงเกาะบางส่วนและคาดว่าจะมีจำนวนมากในอนาคต
3. การเข้าไปใช้ประโยชน์ วันที่ทำการสำรวจพบเรือท่องเที่ยวดำน้ำลึก ขนาดกลางและเรือสปีดโบ๊ท พานักท่องเที่ยวไปดำดูเรือจำนวน 2 ลำ มีนักดำน้ำประมาณ 15 คน เป็นเรือที่ไปจากอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ จากการสอบถามผู้ประกอบการเรือดำน้ำ พบว่าจะมีเรือพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำไม่มากนัก เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเข้าฤดูมรสุมคลื่นลมแรง และยังขาดการประชาสัมพันธ์ จะมีเป็นบางวันที่มีเรือพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำประมาณ 1-2 ลำนักดำน้ำ 5-10 คน โดยคาดว่าในช่วงเปิดฤดูท่องเที่ยวในฤดูกาลต่อไปช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน จะมีเรือพานักดำน้ำไปมากขึ้น ส่วนการทำประมง มีเรือหางยาวของประมงพื้นบ้านในพื้นที่ไปตกปลาในบริเวณใกล้กับที่จัดวางเรือ ในช่วงที่ทำการสำรวจมีประมาณ 3 ลำ และจากการสอบถามเรือประมงที่อยู่ในพื้นที่ พบว่าเริ่มมีเรือประมงพื้นบ้าน เรือหางยาวไปตกปลาบริเวณใกล้เคียงที่จัดวางเรือประมาณ 1-2 ลำ เนื่องจากอยู่ในที่กำบังคลื่นลมและอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากนัก เรือประมงสามารถเดินทางไปกลับได้เนื่องจากพื้นที่จัดวางเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี มีการผ่อนปรนให้สามารถทำการประมงพื้นบ้านได้

ผังการจัดวางเรือทั้งสามลำ

เรือราวี

เรือโกลำ บริเวณหลังคาห้องสะพานเดินเรือ และโครงเหล็กหลังคาเรือบริเวณ