ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา

เรือพระทอง

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : วันที่ 14 มีนาคม 2557 ในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. มีพิธีการจัดวางเรือลงสู่ใต้ทะเล เวลา 14.00 น. และมีพิธีการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดวางเรือ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือ บ้านทุ่งละออง

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : บริเวณทะเลด้านตะวันตกของเกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่ละติจูด 9° 6´ 52.10” เหนือ ลองจิจูด 98° 10´ 23.30” ตะวันออก ห่างฝั่งเกาะพระทองประมาณ 5 กิโลเมตร ระดับความลึกน้ำที่พื้นทะเล 27 เมตร ระดับความลึกจากผิวน้ำถึงตัวเรือประมาณ 21 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานร่วม : จังหวัดพังงา กองทัพเรือ มูลนิธิรักษ์พังงา ประชาชนในพื้นที่อำเภอคุระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพังงา

การดำเนินการติดตามผลการวาง : 14 มีนาคม 2557 ลักษณะและสภาพทั่วไปของเรือพระทอง ตัวเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ ลักษณะเรืออยู่ในสภาพนอนตะแคงระนาบกับพื้น หัวเรือหันไปทางด้านทิศตะวันตก เสากระโดงเรือถูกตัดออกเพื่อนำไปทำพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เรือพระทองบนเกาะพระทอง

เรือพระทอง

p2

ภาพใต้น้ำหลังการจัดวางเรือพระทอง