ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา

เรือเกล็ดแก้ว

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : วันที่ 19 มีนาคม 2557 ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. พิธีการขั้นตอนในการจัดวางเรือเกล็ดแก้วบนเรือรบหลวงปัตตานี ณ บริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ 

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : บริเวณทะเลหน้าถ้ำไวกิ้ง ด้านตะวันออกหน้าถ้ำไวกิ้ง พื้นที่เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ ละติจูด (เหนือ) 7° 41.732” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 46.626” E

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หน่วยงานร่วม : กองทัพเรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงกระบี่ สำนักงานขนส่งทางน้ำจังหวัดกระบี่ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

การดำเนินการติดตามผลการวาง : วันที่ 20 มีนาคม 2557 พื้นที่จัดวางอยู่บริเวณทะเลด้านตะวันออกหน้าถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ ละติจูด (เหนือ) 7° 41.732” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 46.626” E ห่างจากฝั่งประมาณ 800 เมตร ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยถึงพื้น 25 เมตร ความขุ่นใสของน้ำมองในทางดิ่งจากผิวน้ำถึงตัวเรือประมาณ 10 เมตร และความใสในแนวระนาบที่ระดับตัวเรือ เฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ลักษณะพื้นทะเล เป็นพื้นทราย อัตราการจมตัวของเรือประมาณ 2 ฟุต

kk

เรือเกล็ดแก้ว