ขนาด
การวางเรือที่ผ่านมา
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • 347

เรือเกล็ดแก้ว

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมการจัดวางเรือ : วันที่ 19 มีนาคม 2557 ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. พิธีการขั้นตอนในการจัดวางเรือเกล็ดแก้วบนเรือรบหลวงปัตตานี ณ บริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ 

พื้นที่ดำเนินการจัดวาง : บริเวณทะเลหน้าถ้ำไวกิ้ง ด้านตะวันออกหน้าถ้ำไวกิ้ง พื้นที่เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ ละติจูด (เหนือ) 7° 41.732” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 46.626” E

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หน่วยงานร่วม : กองทัพเรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ สำนักงานประมงกระบี่ สำนักงานขนส่งทางน้ำจังหวัดกระบี่ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

การดำเนินการติดตามผลการวาง : วันที่ 20 มีนาคม 2557 พื้นที่จัดวางอยู่บริเวณทะเลด้านตะวันออกหน้าถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ ละติจูด (เหนือ) 7° 41.732” N ลองจิจูด (ตะวันออก) 98° 46.626” E ห่างจากฝั่งประมาณ 800 เมตร ระดับความลึกของน้ำเฉลี่ยถึงพื้น 25 เมตร ความขุ่นใสของน้ำมองในทางดิ่งจากผิวน้ำถึงตัวเรือประมาณ 10 เมตร และความใสในแนวระนาบที่ระดับตัวเรือ เฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ลักษณะพื้นทะเล เป็นพื้นทราย อัตราการจมตัวของเรือประมาณ 2 ฟุต

kk

เรือเกล็ดแก้ว

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ