ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2562

          สถานการณ์ปะการังฟอกขาวอยู่ในระดับเฝ้ามองสถานการณ์ตลอดทั้งแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและส่วนใหญ่ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ข้อมูลตรวจวัดจากดาวเทียมแสดงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในฝั่งทะเลอันดามันมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยระยะยาว รวมทั้งอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส มีการขยายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

          อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยข้อมูลอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลจากหน่วยงาน NOAA แสดงแนวโน้มการลดลงของอุณหภูมิมาที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งพื้นที่ทะเลอันดามัน และส่วนใหญ่ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตลอดจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในบางพื้นที่ของชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แสดงค่าสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ในช่วงสั้น ๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบพยากรณ์สมุทรศาสตร์คาดการณ์อุณหภูมิในพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลงในช่วงวันที่คาดการณ์ข้างหน้า (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://110.49.56.166/thailand/results.jsp)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 2 มิถุนายน 2562