ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
 • 5 มิถุนายน 2562
 • 1,590

ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2562

          สถานการณ์ปะการังฟอกขาวอยู่ในระดับเฝ้ามองสถานการณ์ตลอดทั้งแนวชายฝั่งทะเลอันดามันและส่วนใหญ่ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ข้อมูลตรวจวัดจากดาวเทียมแสดงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในฝั่งทะเลอันดามันมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยระยะยาว รวมทั้งอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส มีการขยายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

          อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยข้อมูลอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลจากหน่วยงาน NOAA แสดงแนวโน้มการลดลงของอุณหภูมิมาที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ตลอดทั้งพื้นที่ทะเลอันดามัน และส่วนใหญ่ของแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตลอดจนถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนกลาง อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในบางพื้นที่ของชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง แสดงค่าสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ในช่วงสั้น ๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลจากระบบพยากรณ์สมุทรศาสตร์คาดการณ์อุณหภูมิในพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลงในช่วงวันที่คาดการณ์ข้างหน้า (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://110.49.56.166/thailand/results.jsp)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 2 มิถุนายน 2562

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้