ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

          สถานการณ์ปะการังฟอกขาวปรับลดระดับลงมาอยู่ในสถานะเฝ้ามองเกือบตลอดทั้งพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทั้งนี้อุณหภูมิน้ำทะเลล่าสุดที่สถานีติดตามบ่งชี้อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน และประมาณ 31 องศาเซลเซียส บริเวณอ่าวไทย ปรับลดลงมาจากช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันเฉียงใต้ร่วมกับอุณหภูมิอากาศที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาน่าจะส่งเสริมให้อุณหภูมิน้ำทะเลปรับเข้าสู่ระดับที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของแนวปะการังต่อไป

          อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล (SST) ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยข้อมูลอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลจากหน่วยงาน NOAA แสดงอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 31 องศาเซลเซียส เป็นส่วนใหญ่ ปรับลดลงจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยข้อมูลตรวจวัดจากทุ่น RAMA ในมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือแสดงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลมมรสุมที่พัดเข้าสู่คาบสมุทรอินโดจีนมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ร่วมกับอุณหภูมิอากาศที่ลดลงส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนจากมวลน้ำขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ พร้อมทั้งนำพาความชื้นเข้าสู่ชายฝั่งประเทศไทย โดยปรากฏฝนตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีการลดลงของอุณหภูมิน้ำอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวน่าจะเอื้อต่อการฟื้นตัวของแนวปะการังต่อไป

การติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562 
ที่มาข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administrator (NOAA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2562