ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
 • 14 พฤษภาคม 2562
 • 1,511

ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

          สถานการณ์ปะการังฟอกขาวปรับลดระดับลงมาอยู่ในสถานะเฝ้ามองและติดตามใกล้ชิด ทั้งนี้อุณหภูมิน้ำทะเลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสืบเนื่องจากการเข้ามาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำและลดระดับความร้อนที่ผิวน้ำทะเลที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน เช่นเดียวกันกับอ่าวไทยที่อุณหภูมิมีการลดอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลน่าจะปรับเข้าสู่ระดับที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของแนวปะการังในสัปดาห์ต่อไป

          อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันมีแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏการณ์ MJO (แนวปะทะของมวลอากาศเย็นและอากาศที่อุ่นที่มีวัฏจักรการเกิดอยู่ที่ 30-60วัน) เคลื่อนตัวออกจากอ่าวเบงกอลเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา กอปรกับการเข้ามาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งทำให้ SST ในอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน รวมทั้งอ่าวไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาชายฝั่งทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันตลอกทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวน่าจะเอื้อต่อการฟื้นตัวของแนวปะการังต่อไป

การติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562 
ที่มาข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administrator (NOAA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว