ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562 สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

          สถานการณ์อยู่ในสถานะเตือนปะการังฟอกขาว ระดับที่ 1 โดยมีรายงานพบปะการังมีสีซีดจาง และฟอกขาวบางพื้นที่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน อันเป็นผลจากอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลที่สูงต่อเนื่องในต้นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพบอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเนื่อง กอปรกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าหาชายฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้อุณหภูมิล่าสุดในน่านน้ำไทยผ่อนคลายลงต่ำกว่า 30.5 องศาเซลเซียส

          อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ในพื้นที่กลางอ่าวเบงกอลได้มีแนวโน้มเริ่มลดลงอย่างชัดเจน โดยพบว่าปรากฏการณ์ MJO (แนวปะทะของมวลอากาศเย็นและอากาศที่อุ่นที่มีวัฏจักรการเกิดอยู่ที่ 30-60วัน) เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียไปยังฝั่งตะวันตกและเข้าสู่อ่าวเบงกอลในช่วงปลายเดือนเมษายน ทำให้เกิดการเริ่มก่อตัวของฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งทำให้ค่า SST ในอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน รวมทั้งอ่าวไทยก็จะมีค่าลดลงต่ำกว่า 30.5 องศาเซลเซียส โดยเริ่มปรากฏมีลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาชายฝั่งทะเลอันดามัน และเกิดฝนตกต่อเนื่องตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันแล้ว ทั้งนี้ลักษณะดังกล่าวนั้นน่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

การติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562 
ที่มาข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administrator (NOAA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


สถานการณ์ปะการังฟอกขาว (4 - 11 พ.ค. 2562)
ที่มาข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2562