ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
 • 6 พฤษภาคม 2562
 • 1,411

ประจำวันที่ 27 เมษายน 2562

        สถานการณ์ปะการังฟอกขาวอยู่ในสถานะต้องเฝ้ามองและติดตามใกล้ชิดโดยมีรายงานพบปะการังส่วนน้อยของบางพื้นที่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีสีซีดจาง อย่างไรก็ตามพบอุณหภูมิน้ำทะเลตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการก่อตัวของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มเกิดขึ้นในทางใต้ของอ่าวเบงกอล โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าอุณหภูมิในน่านน้ำไทยจะลดลงต่ำกว่า 30.5 องศาเซลเซียส

         อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ในพื้นที่กลางอ่าวเบงกอลมีแนวโน้มเริ่มลดลง โดยพบว่าปรากฏการณ์ MJO (แนวปะทะของมวลอากาศเย็นและอากาศที่อุ่นที่มีวัฏจักรการเกิดอยู่ที่ 30-60วัน) เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย จากค่าการคาดการณ์ของ NOAA พบว่า MJO มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ/เหนือของอ่าวเบงกอลในประมาณวันที่ 26-29 เมษายน 2562 ซึ่งการคาดการณ์ว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้น่าจะเริ่มก่อตัวขึ้นภายในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ค่า SST ในอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน รวมทั้งอ่าวไทยมีค่าลดลงต่ำกว่า 30.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีผลกระทบต่อปะการัง จากสถานการดังกล่าวนั้นจะช่วยทำให้อุณหภูมิในอ่าวเบงกอล และอ่าวไทย ลดลงต่อเนื่องและเข้าสู่โหมดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ต่อไป

 

การติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562 
ที่มาข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administrator (NOAA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 27 เมษายน 2562

         

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน