ขนาด
ติดตามถานการณ์ปะการังฟอกขาว 2562
ประจำวันที่ 27 เมษายน 2562

        สถานการณ์ปะการังฟอกขาวอยู่ในสถานะต้องเฝ้ามองและติดตามใกล้ชิดโดยมีรายงานพบปะการังส่วนน้อยของบางพื้นที่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีสีซีดจาง อย่างไรก็ตามพบอุณหภูมิน้ำทะเลตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการก่อตัวของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มเกิดขึ้นในทางใต้ของอ่าวเบงกอล โดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าอุณหภูมิในน่านน้ำไทยจะลดลงต่ำกว่า 30.5 องศาเซลเซียส

         อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (SST) ในพื้นที่กลางอ่าวเบงกอลมีแนวโน้มเริ่มลดลง โดยพบว่าปรากฏการณ์ MJO (แนวปะทะของมวลอากาศเย็นและอากาศที่อุ่นที่มีวัฏจักรการเกิดอยู่ที่ 30-60วัน) เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดีย จากค่าการคาดการณ์ของ NOAA พบว่า MJO มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ/เหนือของอ่าวเบงกอลในประมาณวันที่ 26-29 เมษายน 2562 ซึ่งการคาดการณ์ว่าฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้น่าจะเริ่มก่อตัวขึ้นภายในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ค่า SST ในอ่าวเบงกอล ทะเลอันดามัน รวมทั้งอ่าวไทยมีค่าลดลงต่ำกว่า 30.5 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีผลกระทบต่อปะการัง จากสถานการดังกล่าวนั้นจะช่วยทำให้อุณหภูมิในอ่าวเบงกอล และอ่าวไทย ลดลงต่อเนื่องและเข้าสู่โหมดมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ต่อไป

 

การติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562 
ที่มาข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administrator (NOAA) และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 27 เมษายน 2562