สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล

ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน จ.สตูล

*** ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดสตูล

ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตำบลแหลม อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข้อมูล : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
วันที่ : 11 ธันวาคม 2561