ขนาด
ชนิดปะการัง
 • 18 กรกฎาคม 2556
 • 318

Family Faviidae

กลุ่มปะการังดาวเล็ก
กลุ่มปะการังดาวใหญ่

กลุ่มปะการังช่องหนาม

กลุ่มปะการังวงแหวน (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)
กลุ่มปะการังช่องเหลี่ยม (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)
กลุ่มปะการังรังผึ้ง (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)

กลุ่มปะการังเล็ปแทสเตรีย (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)

กลุ่มปะการังสมองร่องเล็ก (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล