สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน จ.จันทบุรี

ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน จ.จันทบุรี

*** ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี

ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลสีพยา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลหนองซิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตำบลหนองซิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
วันที่ : 11 ธันวาคม 2561