สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน จ.ตราด

ข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน จ.ตราด

*** ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลแและชายฝั่งจังหวัดตราด

ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ข้อมูล : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
วันที่ : 11 ธันวาคม 2561