ขนาด
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.สตูล
สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.สตูล

ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลแหลมสน อำเภอละงู
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลละงู อำเภอละงู
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลเจ๊ะบิหลัง อำเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561