สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.กระบี่

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.กระบี่

ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561