ขนาด
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง จ.ภูเก็ต
สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.ภูเก็ต

ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลสาคู อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลกมลา อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560/p>

ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561