ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 26 กันยายน 2561
 • 265

นกนางนวลแกลบดำปีกขาว

ลักษณะทั่วไป ขนาด 20-24 ซม. คล้ายนกนางนวลแกลบเคราขาวแต่มี ขนาดเล็กกว่าปากสีดำ หน้าผากขาว หัวสีดำ มีจุดสีดำที่ขนคลุมหู ลำตัวด้านบน ขนคลุมหลังและปีกสีเทาฟ้า ตะโพกสีขาว ลำตัวด้านล่าง สีขาว แข้งและตีน สีแดง นกวัยอ่อน ขนคลุมหลังและปีกมีลายสีน้ำตาลสลับดำ ฤดูผสมพันธุ์ ปากสีแดงคล้ำ หัว คอ ขนคลุมหลัง อก และท้องสีดำ ขณะบินมองเห็นขน คลุมปีกด้านล่างสีดำ ขนปีกบินสีขาว ถิ่นอาศัย หาดเลน หาดทราย นาเกลือ พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • งูทะเล
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด