ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 25 กันยายน 2561
 • 682

นกนางนวลธรรมดา

ลักษณะทั่วไป ขนาด 42-46 ซม. ปากสีแดง ปลายปากดำ ตาสีเข้ม ขนคลุมหู สีดำ ลำตัวด้านบน สีเทาฟ้า ขนปลายปีกสีดำมีจุดสีขาว ตะโพกและหางสีขาว ลำตัวด้านล่าง หัวและท้องสีขาว แข้งและตีนสีแดง นกวัยอ่อน มีลายสีเทาที่ขน คลุมปีก ขณะบินมองเห็นปลายขนปีกสีดำ ตะโพกสีขาว มีแถบสีดำปลายหาง ฤดูผสมพันธุ์ ตาสีเหลือง หัวเทาเข้มเกือบสีดำ ปากสีแดงเข้ม ตะโพกและหาง สีขาว แข้งและตีนสีแดงเข้ม ถิ่นอาศัย ทะเล นาเกลือ หาดทรายชายฝั่ง พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล แหล่งน้ำกร่อย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้