ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 25 กันยายน 2561
 • 327

นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย

ลักษณะทั่วไป ขนาด 58-65 ซม. นกเต็มวัย ปากหนาสีเหลือง ปลายปากล่าง สีแดง หัวสีขาวมีลายขีดสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมปีกสีเทาฟ้าเข้ม หางสีขาว ลำตัวด้านล่าง สีขาว แข้งและตีนสีเหลือง นกวัยอ่อนปีแรก ปากสีดำ หัวและ ท้ายทอยสีเทา ขนคลุมปีกสีเทาเข้มมีขอบขนสีขาว อกสีเทามีลายขีดสีเข้ม แข้งและตีนสีชมพู ฤดูผสมพันธุ์ ตาสีเหลือง ลำตัวด่านล่างสีขาว ขณะบิน มองเห็นแถบสีขาวที่ขนคลุมขอบปีก ถิ่นอาศัย ทะเล นาเกลือ หาดทรายชายฝั่ง พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ