ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย

ลักษณะทั่วไป ขนาด 58-65 ซม. นกเต็มวัย ปากหนาสีเหลือง ปลายปากล่าง สีแดง หัวสีขาวมีลายขีดสีเทา ลำตัวด้านบน ขนคลุมปีกสีเทาฟ้าเข้ม หางสีขาว ลำตัวด้านล่าง สีขาว แข้งและตีนสีเหลือง นกวัยอ่อนปีแรก ปากสีดำ หัวและ ท้ายทอยสีเทา ขนคลุมปีกสีเทาเข้มมีขอบขนสีขาว อกสีเทามีลายขีดสีเข้ม แข้งและตีนสีชมพู ฤดูผสมพันธุ์ ตาสีเหลือง ลำตัวด่านล่างสีขาว ขณะบิน มองเห็นแถบสีขาวที่ขนคลุมขอบปีก ถิ่นอาศัย ทะเล นาเกลือ หาดทรายชายฝั่ง พื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล