ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 25 กันยายน 2561
 • 259

นกสกัวขั้วโลกเหนือ

ลักษณะทั่วไป ขนาด 42-54 ซม. คล้ายนกสกัวหางช้อน ปากสีเทา ปลายปากงุ้ม สีดำ มีชุดขนสีเข้มและชุดขนสีอ่อน นกเต็มวัยมีหางคู่กลางยื่นพ้นปลายหาง ขณะบินมองเห็นลายสีขาวทั้งด้านบนและด้านล่างของขนปลายปีก ฤดูผสมพันธ์ุ ชุดขนสีอ่อน หัวและลำตัวด้านบนสีเทาเข้ม คางและท้องสีขาว อกมีแถบสีดำ ก้นและหางด้านล่างสีเทา ฤดูผสมพันธุ์ ชุดขนสีเข้ม หัวและลำตัวด้านบน สีเทาเข้ม คางและลำตัวด้านล่างสีเทา นกวัยอ่อน ชุดขนสีเข้มและชุดขนสีอ่อน หัวและลำตัวด้านบนและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาล ขณะบินมองเห็นลายแถบสีขาว ที่ปลายปีก ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเล ทะเลเปิด

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้