ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกสกัวขั้วโลกเหนือ

ลักษณะทั่วไป ขนาด 42-54 ซม. คล้ายนกสกัวหางช้อน ปากสีเทา ปลายปากงุ้ม สีดำ มีชุดขนสีเข้มและชุดขนสีอ่อน นกเต็มวัยมีหางคู่กลางยื่นพ้นปลายหาง ขณะบินมองเห็นลายสีขาวทั้งด้านบนและด้านล่างของขนปลายปีก ฤดูผสมพันธ์ุ ชุดขนสีอ่อน หัวและลำตัวด้านบนสีเทาเข้ม คางและท้องสีขาว อกมีแถบสีดำ ก้นและหางด้านล่างสีเทา ฤดูผสมพันธุ์ ชุดขนสีเข้ม หัวและลำตัวด้านบน สีเทาเข้ม คางและลำตัวด้านล่างสีเทา นกวัยอ่อน ชุดขนสีเข้มและชุดขนสีอ่อน หัวและลำตัวด้านบนและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาล ขณะบินมองเห็นลายแถบสีขาว ที่ปลายปีก ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเล ทะเลเปิด