ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
นกสกัวหางช้อน

ลักษณะทั่วไป ขนาด 41-61 ซม. คล้ายนกสกัวขั้วโลกเหนือ ปากสีเทา ปลายปากงุ้มสีดำ มีชุดขนสีเข้มและสีอ่อน นกเต็มวัยมีหางคู่กลางยาวออกมา คล้ายช้อน ขณะบินมองเห็นลายสีขาวทั้งด้านบนและด้านล่างของขนปลายปีก ฤดูผสมพันธุ์ ชุดขนสีอ่อน คางและแถบรอบคอสีเหลืองอ่อน อกมีแถบสีดำ ท้องสีขาว ก้นและหางด้านล่างสีเทาเข้มเกือบดำ ฤดูผสมพันธ์ุ ชุดขนสีเข้ม คางและลำตัวด้านล่างสีเทา นกวัยอ่อน ชุดขนสีเข้มและชุดขนสีอ่อน หัวและ ลำตัวด้านบนและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาล ขณะบินมองเห็นท้องมีลายขีดเป็นเส้น สีน้ำตาลจาง ๆ ใต้ปีกมีลายขีดขวางสีเข้มสลับขาว ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเล ทะเลเปิด