ขนาด
นกทะเลที่พบใระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • 25 กันยายน 2561
 • 478

นกสกัวหางช้อน

ลักษณะทั่วไป ขนาด 41-61 ซม. คล้ายนกสกัวขั้วโลกเหนือ ปากสีเทา ปลายปากงุ้มสีดำ มีชุดขนสีเข้มและสีอ่อน นกเต็มวัยมีหางคู่กลางยาวออกมา คล้ายช้อน ขณะบินมองเห็นลายสีขาวทั้งด้านบนและด้านล่างของขนปลายปีก ฤดูผสมพันธุ์ ชุดขนสีอ่อน คางและแถบรอบคอสีเหลืองอ่อน อกมีแถบสีดำ ท้องสีขาว ก้นและหางด้านล่างสีเทาเข้มเกือบดำ ฤดูผสมพันธ์ุ ชุดขนสีเข้ม คางและลำตัวด้านล่างสีเทา นกวัยอ่อน ชุดขนสีเข้มและชุดขนสีอ่อน หัวและ ลำตัวด้านบนและลำตัวด้านล่างสีน้ำตาล ขณะบินมองเห็นท้องมีลายขีดเป็นเส้น สีน้ำตาลจาง ๆ ใต้ปีกมีลายขีดขวางสีเข้มสลับขาว ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเล ทะเลเปิด

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa